თანხის დაბრუნება

თანხის დაბრუნება


ვებ-გვერდიდან www.forestfriend.ge არასწორად/შეცდომით შესრულებული ტრანზაქციის შემთხვევაში, ორი დღის ვადაში უნდა დაგვიკავშირდეთ ელ-ფოსტაზე info@forestry.gov.ge -ზე და მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• სახელი/გვარი

• პირადი ნომერი;

• ოპერაციის განხორციელების თარიღი

• გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

• ჩარიცხული თანხის ოდენობა, რომელზეც პრეტენზიას აცხადებთ კონკრეტულ შემთხვევაში.

თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომხმარებლის იმ ბარათის ანგარიშზე, საიდანაც შესრულდა ოპერაცია.

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო ვალდებულია არაუმეტეს ორი კვირის განმავლობაში განიხილოს აღნიშნული მოთხოვნა და გაატაროს შესაბამისი ზომები. ათვლა დაიწყება იმ მომენტიდან, როდესაც სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ოფიციალური წარმომადგენელი თქვენი მეილის მიღებასა და განხილვაში ჩაშვებას დაადასტურებს. დადასტურება მოხდება მეილიდან: info@forestry.gov.ge