მოხალისედ რეგისტრაციის გაუქმების პირობები

მოხალისედ რეგისტრაციის გაუქმების პირობები


გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე www.forestfriend.ge მოხალისედ რეგისტრაციის გაუქმებისთვის უნდა მოგვმართოთ ელ-ფოსტაზე info@forestry.gov.ge და მოგვაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია.

1. ელ-ფოსტა რომლითაც დარეგისტრიდით;

2. სახელი და გვარი;

3. დაბადების თარიღი;

4. საკონტაქტო ნომერი;

სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო ვალდებულია არაუმეტეს ორი კვირის განმავლობაში განიხილოს აღნიშნული მოთხოვნა და გაატაროს შესაბამისი ზომები. ათვლა დაიწყება იმ მომენტიდან, როდესაც სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ოფიციალური წარმომადგენელი თქვენი მეილის მიღებასა და განხილვაში ჩაშვებას დაადასტურებს. დადასტურება მოხდება მეილიდან: info@forestry.gov.ge